Om Smøla Arbeiderparti

Smøla Arbeiderparti

Styret

  • Odd G. Sørøy

  • Odd G. Sørøy

  • Alf Ole Ødegård

  • Heidi Antonsen Lura er ordførerkandidat for Smøla arbeiderparti foran kommunevalget i 2023. Heidi har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø. Hun har også møtt jevnlig i formannskapet og har på kort tid opparbeidet seg god politisk erfaring og oversikt. Hennes engasjement og interesse for Smølasamfunnet er ekte og smittende! Heidi er ansatt som biblioteksjef i Smøla kommune. Hennes tidligere yrkeserfaring som bl.a journalist i TK, redaktør i NV-nytt og næringskonsulent ved Smøla kultur og næringssenter gjør at hun har mye kunnskap og erfaring om folk og næringsliv på Smøla og Nordmøre. Dette ser vi på som en veldig nyttig bakgrunn for å kunne fylle rollen som ordfører.

  • Heidi Antonsen Lura er ordførerkandidat for Smøla arbeiderparti foran kommunevalget i 2023. Heidi har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø. Hun har også møtt jevnlig i formannskapet og har på kort tid opparbeidet seg god politisk erfaring og oversikt. Hennes engasjement og interesse for Smølasamfunnet er ekte og smittende! Heidi er ansatt som biblioteksjef i Smøla kommune. Hennes tidligere yrkeserfaring som bl.a journalist i TK, redaktør i NV-nytt og næringskonsulent ved Smøla kultur og næringssenter gjør at hun har mye kunnskap og erfaring om folk og næringsliv på Smøla og Nordmøre. Dette ser vi på som en veldig nyttig bakgrunn for å kunne fylle rollen som ordfører.

  • Roger Osen er tilbake på listen til Smøla Arbeiderparti. Denne gangen som varaordførerkandidat - etter fire års pause fra lokalpolitikken. Hans brede erfaring, både politisk og fra privat næringsliv er svært verdifull når han nå igjen stiller seg til disposisjon for lokaldemokratiet.