Våre politikere


Kandidater 2023

  • Heidi Antonsen Lura er ordførerkandidat for Smøla arbeiderparti foran kommunevalget i 2023. Heidi har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø. Hun har også møtt jevnlig i formannskapet og har på kort tid opparbeidet seg god politisk erfaring og oversikt. Hennes engasjement og interesse for Smølasamfunnet er ekte og smittende! Heidi er ansatt som biblioteksjef i Smøla kommune. Hennes tidligere yrkeserfaring som bl.a journalist i TK, redaktør i NV-nytt og næringskonsulent ved Smøla kultur og næringssenter gjør at hun har mye kunnskap og erfaring om folk og næringsliv på Smøla og Nordmøre. Dette ser vi på som en veldig nyttig bakgrunn for å kunne fylle rollen som ordfører.

  • Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.


Kommunestyret

  • Alf Ole Ødegård

  • Heidi Antonsen Lura er ordførerkandidat for Smøla arbeiderparti foran kommunevalget i 2023. Heidi har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø. Hun har også møtt jevnlig i formannskapet og har på kort tid opparbeidet seg god politisk erfaring og oversikt. Hennes engasjement og interesse for Smølasamfunnet er ekte og smittende! Heidi er ansatt som biblioteksjef i Smøla kommune. Hennes tidligere yrkeserfaring som bl.a journalist i TK, redaktør i NV-nytt og næringskonsulent ved Smøla kultur og næringssenter gjør at hun har mye kunnskap og erfaring om folk og næringsliv på Smøla og Nordmøre. Dette ser vi på som en veldig nyttig bakgrunn for å kunne fylle rollen som ordfører.

  • Bjørn Sørlie


Styret

  • Odd G. Sørøy

  • Heidi Antonsen Lura er ordførerkandidat for Smøla arbeiderparti foran kommunevalget i 2023. Heidi har i inneværende periode vært medlem i kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø. Hun har også møtt jevnlig i formannskapet og har på kort tid opparbeidet seg god politisk erfaring og oversikt. Hennes engasjement og interesse for Smølasamfunnet er ekte og smittende! Heidi er ansatt som biblioteksjef i Smøla kommune. Hennes tidligere yrkeserfaring som bl.a journalist i TK, redaktør i NV-nytt og næringskonsulent ved Smøla kultur og næringssenter gjør at hun har mye kunnskap og erfaring om folk og næringsliv på Smøla og Nordmøre. Dette ser vi på som en veldig nyttig bakgrunn for å kunne fylle rollen som ordfører.

  • Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.